Welkom op de website van de Modelleertool RIO-vo!

Per 1 juli 2020 is de Modelleertool RIO voor het voortgezet onderwijs uit de lucht. De meeste instellingen hebben zich inmiddels in RIO geregistreerd. Alle gebruikersdata van de Modelleertool is conform de AVG verwijderd en gewist.

Per half augustus 2020 lanceren we de Modelleertool RIO voor het primair onderwijs. Hiermee kunnen instellingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs oefenen met het modelleren van hun onderwijsorganisatie volgens het RIO-model.

Vanaf januari 2021 kunnen zij hun organisatie daadwerkelijk registreren in het RIO-register. Zie voor meer informatie de website van Doorontwikkelen BRON.

Implementatieteam RIO