Welkom op de website van de Modelleertool RIO-vo!

Vanaf november 2019 kunnen onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs zich registreren in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Om dit makkelijk te kunnen doen is het van belang dat de onderwijsinstellingen eerst goed nadenken over de manier waarop zij zijn georganiseerd (dat noemen we het 'modelleren' van de onderwijsinstelling). De Modelleertool RIO-vo is een hulpmiddel hierbij.

RIO-contactpersonen en andere medewerkers van onderwijsinstellingen maken een account aan en kunnen meteen aan het werk met de modellering. Het is mogelijk om met meer personen tegelijk aan een modellering van een onderwijsinstelling te werken.

Voer gegevens in de Wizard in en bekijk de resultaten met de Viewer. Print een RIO-dossier uit waarin de complete modellering vastligt en gebruik dit als uitgangspunt voor het registeren van de onderwijsinstelling in RIO en het eigen leerlingadministratiesysteem na november 2019.

De Wizard bestaat uit vijf stappen. Bij elke stap staan bovenaan het scherm instructies, uitleg en voorbeelden.

Let op: de Modelleertool RIO-vo is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel. De uiteindelijke registratie van de onderwijsinstelling in RIO kan en mag afwijken van de modellering in deze tool. Er is geen koppeling tussen de Modelleertool RIO-vo en het RIO-register en uitsluitend de eigen onderwijsinstelling en het Implementatieteam RIO hebben toegang tot de gegevens in de tool.

Zie voor meer informatie en een handleiding voor de modelleringsfase de website van RIO.

De Modelleertool RIO vo werkt optimaal in de browsers Chrome en FireFox. In Explorer treden problemen op.

Neem bij technische problemen met de de Modelleertool RIO-vo contact op met j.molenaar@kennisnet.nl

Implementatieteam RIO